image
image
 
Ole lauga ile suafa mamalu ole Atua le Tama le Alo male Agaga Paia amene.


Tusi Faitau:Mataio 5 1-12.

Matua:

Mataio 5:3,"Amuia e matitiva ile agaga, aua e o latou le malo ole lagi."

Autu:

Ole agaga ole malo ole Atua.

Tomuaga:


Ua le lilo ile silafia le Malo o Samoa, ole malo iai le ao ole malo male fono a sui tofia, e iai le palemia le kapeneta ma faipule, e iai tagatanuu o samoa. Ele gata ilea, e iai ona fale tetele, male tele o ana aseta. E iai foi ofisa eseese; o faamasinoga ma leoleo, e iai le ofisa o aoaoga, e iai le ofisa o galuega, ma isi ofisa e tele. Tofu le ofisa male matafai faapitoa, ae galulue faatasi ile faatinoina ole agaga ole malo o Samoa. E tele auala e galueaina ai le agaga la ole malo, ae faalagolago foi ile faiga malo oloo tulai mai ma ana folafolaga; afai ole HRPP, o ala faa hrpp foi ole a galueaina le agaga ole malo o Samoa. Afai na folafola ele HRPP, ole a aoaoga fua le fanau, e taumafai lava e faataunuu lea agaga; afai ole faata uma auala galue, e faapea foi ona agai iai le agaga ole faiga malo. Ae faafetaia le Atua, aua poo lea lava le faiga malo e tulai i Samoa, e auga uma ile faavae ua uma ona faataatia e tuaa, Faavae ile Atua Samoa. Le faavae lea e puipui ile faatinoina ole agaga ole malo o Samoa.

Ole malo ole Atua, ole malo e faalia ai le pule alofa a le Atua. Ole malo e paia ma mamalu. Ole agaga ole malo ole Atua; ole fia faaleleia ole ola ole tagata. Ole faaleleiga e aofia uma ai le tagata atoa, amata mai lona siosiomaga, se ia oo lava i le totonugalemu, ole vaega, oloo pulea mai ai le tagata, mai lona mafaufau, agaga, ma le loto.

Ole lauga, oloo faaali ai lagona ole Alii e uiga ile tulafaono, male malo ole Atua. E le o faatauaina ai le tulaga ole tagata, poo ia ose pule poo se auauna, poo lea lona tamaoaiga, poo se mauoa, poo se mativa.Ao loo faataua le lagona oloo i totonu ole tagata, ilona agaga, ile mafaufau ma lona loto. E iai le mafaufauga, e ta’u mai lava ele vaega ia lona aoga.Ole tagata atoa; ole, agaga, [mafaufau,] loto male tino. Ole tino oloo iai mea faigaluega ale tagata, ole agaga male mafaufau e fetuunai poo le a le fuafuaga e tatau ona faatino; a maua loa se tasi, ona faatonu lea ole loto male tino e agai e faatino.

A auiliili le lauga, ona iloa ai lea, ole faamauia e tuu lava ile agaga mafaufau male loto; Eleai lava mase faaamuia o faapea atu, amuia se tino e matagofie lona teuteuina, pe amuia ise tino malosi male lelei ona atia’e; pe amuia se lalelei, pe amuia foi se mativa ua matua leai lava sana mea e ai. Ole faaamuia lava e ave ile agaga e mativa, ole amuia e ave ile loto e maulalo, ole amuia e ave ile mafaufau e faatupu le filemu.

E oo foi ile poto ile lalolagi, oloo faamuamua nei ile atinae ole malo; ma tele le tupe e faaalu ai, ele o iai lava sina faaamuia iai. Maumau e pe ana faapea e agai faapea le aoaoga ole poto, e agai ile sailiga ole amuia lea; se manu ua faaitiitia taua ma fevaevaeaiga.
O tagata e tausinio uma ile saolotoga, le fiafia male olioli.
E tele foi auala e ausia ai nei laasaga, ae faalagolago ile mafaufau fetuunai. Tele foi e manatu, e maua le fiafia male saolotoga pe a maua le tamaoaiga. Pau ole saunoaga ale Alii, ia saili muamua le Atua ma lana amiotonu ona foaina lea o mea uma ia.

Ole tulaga taua, ole usitai male faamaoni e sau mai le loto.
Oloo lui ai e Iesu le au faitulafono ole aso; ina ia toe va’ai i tua ile taimi o perofeta, ole taimi ole usitai ona ole tulafono, ae le ona ole Alofa ole lagona e sau mai le loto. Leisi faaupuga, oute loto ile alofa ae le ole taulaga. A tatou auiliili le faaamuia muamua,
1] Amuia e matitiva ile agaga, aua e o latou le malo ole lagi.

Ua faailoa mai iinei, ole agaga ole malo ole Atua, e fia talai’ina; “le mativa ile agaga.” E iai le mativa ile agaga, lea e fiafia e fai le agasala. Ole mativa ise tupe, ua leai lava se tupe, e faapea foi le mativa ile agaga ole Atua, ole leai lea ole agaga ole Atua ile tagata; ua na ole agaga ole tiapolo oloo usitai iai, ma sasao ola ai le amio leaga. E ese la le mativa lea, ese le mativa ile agaga lea oloo faaamuia iai le lauga.

Ole mativa ile agaga, ole agaga e fiafia ma olioli, poo lea le tulaga o iai le ola ile tino. O lona uiga poo lea le laasaga o iai le mativa, e olioli lava ma fiafia iai. E talia lava, ole mativa, olona lava le tofiga, poo lea le tele mai ole oloa i autafa, ae iloa lava ona ola i totonu ole lalolagi ole tamaoaiga, e aunoa male afaina ai ole loto. [E faigata?] Peita’i e iai foi tagata e matititva ile lalolagi, ao le maualuga ia o latou agaga; [poor and proud]

Pe tele foi ni a tatou oloa, e mafai lava ona maua le mativa ile agaga; [how?] ina ua tatou iloa ona oo ifo, ile lagona ole le taualoa, ma lagona faatasi ai ni tiga ole faatauvaa.

Tatou te sauniuni foi e mafuta ma faamasani ile mativa. Ole mativa ile agaga, ole lagona ole faatauvaa, e tamameamea lava so tatou manatu ia i tatou, ma a tatou mea totino. Ole aluese mai le mautinoa, sa faalagolago ai ile tamaoaiga male malosi, ae tuu uma le faalagolago ile Atua. Ua o tatou tautino, o tatou, ele agavaa mole silisili ese ole Atua. Ole agaga ua salamo ma ua lagona lona faatauvaa, Le lagona lea na valaau atu ai le tagata i lana tatalo, oia ole tagata agasala, ole mativa lena ile agaga. Ole mativa ile agaga, lea ua faamuamua e Keriso, ole lotomaulalo ole faavae lava ole alofa tunoa.

O latou e fia oo i luga, e tatau ona amata atu i lalo. Ole fia muamua, e tatau ona auauna ma mulimuli. Oi latou oe tigaina ma mafatia i avega, ma tuu ia Iesu e maua ai le malologa, oi latou ia oloo iai le mativa ile agaga. Ole lauga faaamuia, e faaamuia ile agaga, loto, male mafaufau ole tagata.

  1. Amuia le agaga, e matitiva,
  2. Amuia le loto e Faaanoanoa,
  3. Amuia le agaga e Fia aai ma fia inu ile amiotonu,
  4. Amuia le loto e alofa atu,
  5. Amuia le loto e mama,
  6. Amuia le mafaufau e Faatupuina le filemu,
  7. Amuia le loto e Onosai,
  8. Amuia le loto e Faamagalo atu.

Ole agaga ole malo ole Atua, ole faaleleia o vaega taua nei, agaga, mafaufau, male loto, a lelei vaega nei, ona mautinoa lea ole soifua maloloina ole tino
“Amuia e matitiva ile agaga, aua e o latou le malo ole lagi”.

Ole malo oloo folafola mole tagata mativa ile agaga, oloo folafola foi lea malo mole tagata mauoloa, mativa pe mauoloa, vaivai pe malosi, enaena poo lea lava isi lanu, pau le laasaga ia iai, ole mativa ile agaga. Le malo ole Atua, ole malo ole alofa tunoa, mamalu male paia. O tagata maualuluga ma le malosi le tamaoaiga, e fai mo latou le malo ole lalolagi; ao tagata loto maulalo male agamalu, e fai mo latou le malo ole Atua.

Le fanau ale Atua i lenei taeao, ele faigofie le mativa ile agaga, ae mafai ona maua, aua lea ua tautino Iesu, tatou te mafaia pea iai oia ile fuafuaina. Iaone 15:5. Aua ele mafai ona outou faia ose mea pea ou le iai. Ele faapea ole mativa ile agaga, ole a tau mafai ai e ola mativa i mea ole olaga nei, i taitaiina sese tatou. Ole ola ile loto maulalo, e talia fiafia le alofa ole Atua ua maua, e iai ile mafaufau le agaga lea e fai mai ai Paulo, ua sili ae leisi tagata ia ita. E moni lava e faigata ona maua ile loto maulalo, male loto faamagalo, ae o elemeni ia ole soifua manumalo, e faigofie ile tagata e saili ile Atua. Ose galuega faigata le tuutuu ifo i lalo o tatou tagata taua. Ao le uiga lea ole valaau faaamuia, ole malo ole Atua, ole agaga ia atiae o tatou tagata moni i totonu; le tagata lea e fautua ai Iesu ia Nikotemo, a le toe fanau le tagata, ele vaai ile malo ole Atua. Ole tala masani, ele tapeina le afi ile afi, ole upu malu e tea ai le losilosi; upu ale poto, muamua le loto maulalo ile mamalu. Lea na faaaoga ele Alii, ile osiga ole taulaga mole faamagaloina o agasala, ole loto maulalo, male faamagalo atu.

Ia e faamagalo atu, aua latou te leiloa la latou o fai.
Ole agaga lea ole lauga faaamuia a le Alii, ole valaau ina ia mativa ile agaga, ia maulalo le loto. Ia I le Atua pea lona viiga e faavavau, Amene.

Valaau e tapuai,
O ai se alu ae ile mauga ole alii, ?
O ai se tumau ilona afioaga paia?
Ole ua iai lima mama, male loto mama;
Ole ua le naunau lona loto ile mea faatauvaa,
Ma ua le tauto faaoleole.

Tatalo mole agaga paia.

Pese:
Tusi paia; Mataio 5: 1-11.
Pese:
Tatalo:
Lauga:
Pese:
Upu ale aulotu.
Tatalo faamanuia:.Rev Avea Talitonu Saleimoa Samoa.

O loo faaopopo pea mataupu fou , ole mea lea faailoa mai ni mataupu oloo fia silafia tatou te fetufaai ai.

We are conntinually adding new material and new topics. Please check back frequently in regard to obtaining information that is of interest to you.


Revision: 2.1618.00

Date: Sun Jan 30-01-2005


 
image
image
image
 
image
image